नियम १

एखाद्याने एखादी गोष्ट करणे हे चांगले किंवा बरे, असा उपदेशात्मक अर्थ निर्माण करण्यासाठी had better (हॅड् बेटर) च्या रचनेचा उपयोग केला जातो.

नियम २

Had better च्या रचनेमध्ये जरी had वापरलेले असले, तरी ही रचना Past Perfect Tense ची समजू नये.

नियम ३

तसेच, जरी या रचनेमध्ये better वापरलेले असले, तरी ही रचना Comparative Degree ची सुद्धा समजू नये.

नियम ४

या रचनेमध्ये had better नंतर नेहमी Present Tense चे म्हणजेच पहिल्या रूपाचे To चे Verb वापरलेले असते, हे लक्षात ठेवावे.

For example (उदाहरणार्थ),

Ex. 1
 • When you are among your friends, you had better avoid telling a lie.
 • जेव्हा तू तुझ्या मित्रांमध्ये असतोस, तेव्हा तू खोटे बोलायचे टाळणे चांगले.
Ex. 2
 • Students had better do their homework in time.
 • विद्यार्थ्यांनी त्यांचा गृहपाठ वेळच्या वेळी करणे हे चांगले.
Ex. 3
 • We had better work hard to make a living.
 • उदरनिर्वाह करण्याकरिता आपण कष्ट करावे, हे बरे.
Ex. 4
 • When you will go for an interview, you had better take all the testimonials along with you.
 • जेव्हा तू मुलाखतीला जाशील, तेव्हा तू तुझ्यासोबत सर्व प्रशस्तीपत्रे न्यावीस, हे बरे.
Ex. 5
 • You had better go home now.
 • तू आता आपल्या घरी जावेस, हे बरे.
Ex. 6
 • You had better wear a helmet while driving your motorbike.
 • दुचाकी चालवताना तुम्ही हेल्मेट घालणे चांगले.

This article has been first posted on and last updated on by