Compound Preposition “against”

against (अगेन्स्ट) हे एक Compound Preposition आहे.

Compound Preposition म्हणून वापरताना इंग्रजी व्याकरणामध्ये against चा उपयोग पुढीलपैकी एक अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

against = विरुद्ध

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • He met them against his will.
 • तो त्यांना त्याच्या इच्छेविरुद्ध भेटला.
Example 2
 • India will win the first match against England.
 • इंग्लंडविरुद्धचा पहिला सामना भारत जिंकेल.

against = वर (टेकून, खेटून)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • He was leaning against the wall.
 • तो भिंतीवर झुकला होता.
 • तो भिंतीला टेकून उभा होता.
Example 2
 • She was sitting against the window.
 • ती खिडकीवर (खिडकीला टेकून) बसली होती.

against = वर (..च्या पार्श्वभूमीवर, ..च्या वर उठून)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • The trees looked dark against the morning sky.
 • सकाळच्या आकाशावर झाडे गडद दिसत होती.
 • सकाळच्या आकाशातील रंगांच्या पार्श्वभूमीवर झाडे गडद दिसत होती.
Example 2
 • It is difficult to talk against this noise.
 • या आवाजावर (आवाजाच्या वर उठून) बोलणे कठीण आहे.

This article has been first posted on and last updated on by