Perfect Series Tense in English Grammar

Perfect Series Tense (परफेक्ट सिरीज टेन्स) म्हणजे पूर्ण काळ होय.

Perfect Series Tense मध्ये तीन प्रकारच्या Tenses चा समावेश होतो.

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense (प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स) म्हणजे पूर्ण वर्तमानकाळ होय.

Present Perfect Tense मधून एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून शंभर टक्के नुकतीच पूर्ण झालेली असते, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Present Perfect Tense
Past Perfect Tense

Past Perfect Tense (पास्ट परफेक्ट टेन्स) म्हणजे पूर्ण भूतकाळ होय.

Past Perfect Tense मधून एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून शंभर टक्के खूप आधी पूर्ण झालेली असते, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Past Perfect Tense
Future Perfect Tense

Future Perfect Tense (फ्यूचर परफेक्ट टेन्स) म्हणजे पूर्ण भविष्यकाळ होय.

Future Perfect Tense मध्ये एखादी क्रिया लगेच न करता पुढे केव्हातरी आपण ती निश्चित करू असे वाटते.

किंबहुना, नुसती करू असे वाटत नाही, तर ती क्रिया आपण नक्की पूर्ण केलेली असेलच, अशी आपल्याला खात्री असते.

Read more about Future Perfect Tense

This article has been first posted on and last updated on by