Tense in English Grammar

इंग्रजी व्याकरणात प्रत्येक लिहिल्या किंवा बोलल्या जाणाऱ्या Sentence चा संबंध Tense (टेन्स) म्हणजे काळाशी असतो.

या tenses ची विभागणी त्यांचा वापर आणि त्यांची रचना लक्षात घेऊन चार वेगवेगळ्या विभागांत केलेली आहे.

Simple Series

Simple Series Tense (सिम्पल सिरीज टेन्स) म्हणजे साधा काळ होय.

Simple Series Tense मधून एखादी क्रिया नित्यनेमाने चालते किंवा होऊन गेलेली असते अथवा पुढे केव्हातरी होणार आहे, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Simple Series Tense
Continuous Series

Continuous Series Tense (कंटीन्युअस सिरीज टेन्स) म्हणजे चालू काळ होय.

Continuous Series Tense मधून एखादी क्रिया वर्तमानकाळात किंवा भूतकाळात सतत परंतु अल्पकाळ चालू असते किंवा ती भविष्यकाळात केव्हा तरी निश्चित घडत असेल असे आपल्याला खात्रीपूर्वक वाटते.

Read more about Continuous Series Tense
Perfect Series

Perfect Series Tense (परफेक्ट सिरीज टेन्स) म्हणजे पूर्ण काळ होय.

Perfect Series Tense मध्ये एखादी क्रिया शंभर टक्के नुकतीच पूर्ण झालेली असते किंवा शंभर टक्के खूप आधी पूर्ण झालेली असते किंवा भविष्यकाळात नक्की पूर्ण केलेली असेलच अशी आपल्याला खात्री असते.

Read more about Perfect Series Tense
Perfect Continuous Series

Perfect Continuous Series Tense (परफेक्ट कंटीन्युअस सिरीज टेन्स) म्हणजे चालू पूर्ण काळ होय.

Perfect Continuous Series Tense मध्ये एखादी क्रिया वर्तमानकाळात किंवा भूतकाळात किंवा भविष्यकाळात सतत परंतु दीर्घकाळ चालू असते.

Read more about Perfect Continuous Series Tense

This article has been first posted on and last updated on by