Simple Preposition “of”

of (ऑफ्) हे एक Simple Preposition आहे.

इंग्रजी व्याकरणामध्ये of  चा उपयोग पुढीलपैकी एखादा अर्थ दर्शविण्यासाठी केला जातो.

of = ..चा, ..ची, ..चे, ..च्या (मालकीदर्शक)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • The walls of his house are white.
 • त्याच्या घराच्या भिंती पांढऱ्या (पांढऱ्या रंगाच्या) आहेत.
Example 2
 • The collection of short stories is very nice.
 • तो लघुकथांचा संग्रह खूप चांगला आहे.

of = ..चा (संबंधीचा)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • This novel is a story of love and romance.
 • ही कादंबरी एक प्रेमासंबंधीची रम्यकथा आहे.
Example 2
 • I like to watch news of war.
 • मला युद्धासंबंधीच्या बातम्या बघायला आवडतात.

of = ..चा (च्या बाजूला)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • Goa is located to the south of Maharashtra.
 • गोवा महाराष्ट्राच्या दक्षिणेच्या बाजूला आहे.
Example 2
 • January comes at the beginning of year.
 • जानेवारी महिना वर्षाच्या सुरूवातीला येतो.

of = ..चा (च्या नावाचा)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • India is situated in the Continent of Asia.
 • भारत देश आशिया (आशिया नावाच्या) खंडात वसलेला आहे.
Example 2
 • The City of Mumbai has better transportation than most other Indian cities.
 • इतर भारतीय शहरांपेक्षा मुंबई शहरात (मुंबई नावाच्या शहरात) दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा आहेत.

of = ..चा (पैकी भाग)

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • She drank the whole of milk in the pot.
 • पातेल्यामधील दूध तिने संपूर्ण प्यायलं.
Example 2
 • He has inherited a half of a million dollars.
 • त्याला अर्धा दशलक्ष (दशलक्षाचा अर्धा भाग) डॉलर वारसाहक्काने मिळाले आहेत.

This article has been first posted on and last updated on by