Perfect Continuous Series Tense in English Grammar

Perfect Continuous Series Tense (परफेक्ट कंटिन्यूअस सिरीज टेन्स) म्हणजे चालू पूर्ण काळ होय.

Perfect Continuous Series Tense मध्ये तीन प्रकारच्या Tenses चा समावेश होतो.

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense (प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स) म्हणजे चालू पूर्ण वर्तमानकाळ होय.

Present Perfect Continuous Tense मधून एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून सतत परंतु दीर्घकाळ चालू असते, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Present Perfect Continuous Tense
Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense (पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स) म्हणजे चालू पूर्ण भूतकाळ होय.

Past Perfect Continuous Tense मधून एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून भूतकाळात सतत परंतु दीर्घकाळ चालू असते, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Past Perfect Continuous Tense
Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense (फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स) म्हणजे चालू पूर्ण भविष्यकाळ होय.

Future Perfect Continuous Tense मधून एखादी क्रिया आपल्या अवतीभवती किंवा आपल्याकडून भविष्यकाळात सतत परंतु दीर्घकाळ चालू असते, असे सूचित करायचे असते.

Read more about Future Perfect Continuous Tense

This article has been first posted on and last updated on by