Interrogative Adjective म्हणजे काय?

Interrogative Adjective (इंटरॉगेटिव्ह ऍड्जेक्टिव्ह) चा मराठी अर्थ प्रश्नार्थक विशेषण असा आहे.

या Adjective चा उपयोग नेहमी प्रश्नार्थक वाक्यामध्येच केलेला असतो.

नियम १

Interrogative Adjective मध्ये which (व्हिच) आणि what (व्हॉट) या दोन Adjectives चा समावेश होतो.

नियम २

इंग्रजी व्याकरणामध्ये एखाद्या प्रश्नार्थक वाक्यामध्ये जेव्हा what किंवा which एखाद्या Noun ला जोडून वापरलेले असते, तेव्हा त्याला Interrogative Adjective असे म्हणतात.

नियम ३

which चा उपयोग एखाद्या विशिष्ट गोष्टीचा उल्लेख करण्यासाठी केलेला असतो, तर what चा उपयोग सर्वसाधारण अर्थाने करण्यात येतो.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
  • What book are you looking for?
  • तुम्ही कोणते पुस्तक शोधात आहात?
Example 2
  • Which book do you like the most?
  • तुम्हाला कोणते पुस्तक सर्वात जास्त आवडते?
Example 3
  • What recipe was selected in the finals?
  • अंतिम फेरीमध्ये कोणती पाकक्रिया निवडण्यात आली?
Example 4
  • Which bowler has taken the most number of wickets in one day international cricket?
  • एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणत्या गोलंदाजाने सर्वात जास्त बळी घेतले आहेत?

This article has been first posted on and last updated on by