Abstract Noun of State

Abstract Noun of State (ऍबस्ट्रॅक्ट नाऊन ऑफ स्टेट) म्हणजे स्थितीदर्शक भाववाचक नाम होय.

Abstract Noun of State वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या विविध अवस्था म्हणजे state दर्शवतात.

Abstract Noun of State चा संबंध Noun शी येतो. हे Abstract Noun सामान्यतः Common Noun पासून तयार होते.

नियम १

Common Noun पासून तयार होणाऱ्या Abstract Noun ला सामान्यतः शेवटी hood हा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी hood हा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of State समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Verb
(क्रियापद)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Child hood Childhood
Boy hood Boyhood
Girl hood Girlhood
Father hood Fatherhood
Mother hood Motherhood
Man hood Manhood
Woman hood Womanhood
Brother hood Brotherhood
Sister hood Sisterhood
Priest hood Priesthood
नियम २

Common Nouns पासून तयार होणाऱ्या काही Abstract Nouns ना शेवटी ship हा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी ship हा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of State समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Verb
(क्रियापद)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Friend ship Friendship
Captain ship Captainship
Author ship Authorship
King ship Kingship
Owner ship Ownership
Partner ship Partnership
Champion ship Championship
नियम ३

Common Nouns पासून तयार होणाऱ्या काही Abstract Nouns ना शेवटी age हा प्रत्यय लावलेला असतो.

एखाद्या वाक्यातील Noun च्या शेवटी age हा प्रत्यय लावलेला असेल, तर त्या Noun ला Abstract Noun of State समजावे.

For example (उदाहरणार्थ),
Verb
(क्रियापद)
Suffix
(प्रत्यय)
Abstract Noun
(भाववाचक नाम)
Bond age Bondage
Pilgrim age Pilgrimage
Mile age Mileage

This article has been first posted on and last updated on by